WE-IT en Human Capital / Leven Lang Ontwikkelen

In 2019 ontstond het Human Capital Akkoord Zuid-Holland, op initiatief van Economic Board Zuid-Holland. Het heeft als doel mismatches op de arbeidsmarkt te helpen oplossen. Het Human Capital Akkoord bevat inmiddels meerdere deelakkoorden. WE-IT is het deelakkoord dat zich richt op de IT arbeidsmarkt.

WE-IT groepsfoto

Op 6 maart ondertekenden 18 partijen het WE-IT deelakkoord. De 18 ondertekenaars vormen een ‘triple helix’: het zijn bedrijven, overheden en opleiders. Wij hebben met elkaar het doel om meer mensen om- en bij te scholen naar IT-banen. Want in Zuid-Holland is een groot tekort aan mensen met digitale vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om banen in de IT sector, maar om banen waar IT een rol in speelt. En die banen kom je in bijna alle sectoren tegen.

De digitalisering in onze maatschappij en banen gaat razendsnel. Om inzetbaar te blijven is het van belang dat we blijven leren; een Leven Lang Ontwikkelen. WE-IT is er om inzetbaar te worden en te blijven. We zijn er voor werkgevers, werkenden, werkzoekenden en studenten.

In december 2020 is onze eerste subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland goedgekeurd. Hiermee worden de huidige scholingstrajecten gesteund. Ondertussen bereiden we nieuwe projecten en een nieuw deelakkoord voor.

Samenwerking buiten de regio

Naast het netwerk in Zuid-Holland nemen we deel aan overleggen met andere, soortgelijke initiatieven in het land. Op die manier kunnen we kennis en ervaring met elkaar delen. En kansrijke initiatieven naar Zuid-Holland halen.

Projectcoördinatie en penvoerder

Het WE-IT project wordt gecoördineerd door de Haagse Hogeschool. Als penvoerder verzorgt de Haagse Hogeschool de projectadministratie en de aanvragen en verantwoordingen van subsidies.