Next Maritime Professional

Het programma Next Maritime Professional heeft als doel meer en beter IT- en digitaal vaardig talent voor de Rotterdamse haven te realiseren. We richten ons op talent van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk en maken een sterke koppeling met de bestaande leerwerkakkoorden. We verkleinen de ‘gap’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt door structurele samenwerkingen op te zetten tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Ga naar website