Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren: Groeiende vraag naar goed opgeleide ICT’ers

Bedrijven geven aan niet te kunnen groeien door tekort aan ICT-personeel Covid-19 heeft tot gevolg gehad dat in een aantal sectoren mensen hun baan zijn verloren. Uit recente cijfers blijkt dat dit voor de arbeidsmarkt ICT zeker niet het geval is. Door de enorme vraag op onze digitale infrastructuur zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen

Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren

Covid-19 heeft tot gevolg gehad dat in een aantal sectoren mensen hun baan zijn verloren. Uit recente cijfers blijkt dat dit voor de arbeidsmarkt ICT zeker niet het geval is. Door de enorme vraag op onze digitale infrastructuur zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie. Inmiddels bedraagt het aantal ICT-ers 540.000, waarvan 100.000 vrouwen. Nog altijd is sprake van openstaande vacatures. Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste in Nederland, 77 per 1.000 banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking dit is in de bouw 62 per 1.000 banen, in de zorg 32 per 1.000 banen en in het onderwijs 21 per 1.000 banen.

ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook moeten worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Omscholing

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. De Human Capital Agenda ICT heeft, met haar partners, een plan gemaakt om gedurende vier jaar door het opschalen van deze regionale initiatieven meer dan 36.000 mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken.

Bekijk het nieuws